OBL-K-231234

¥ 1,800

量身定制:OBL-K-231234  版型:M815

12公分鞋跟 黑色高品质牛皮  经典款及膝靴

库存 199 件

 • 请先准备好数据,可以参考‘测量腿型’ 

  *靴筒高度(不包括鞋跟)单位:CM

     测量图中的数据: G

  *请选择鞋码单位

  欧洲鞋码

  • 大码附加费

  脚部长度(cm)

  • 大码附加费

  鞋楦版型

  *数据: B ,固定值10

  *数据: BB

  *数据: BBB

  *数据: C

  *数据:CC

  *数据: GG